állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Széchenyi István Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Széchenyi István Egyetem
Járműipari Kutatóközpont
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2018.07.05-2019.05.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • "Művelt tudományterületének megfelelően részvétel kutatási projektekben; részvétel az elért tudományos eredmények hazai és nemzetközi szaklapokban, tudományos konferenciákon, szakkönyvekben történő publikálásában; aktív részvétel a tudományos, szakmai közéletben." 77-3902-90 munkaszámon jegyzett Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programon belül mesterséges intelligencia kutatása. Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • PhD, (DLA) Okleveles mérnök informatikus ,
 • Az adott tudományterületen legalább 3 éves sikeres oktatói és/vagy kutatói gyakorlat; idegen nyelven publikáljon, szemináriumokat, előadásokat tartson.
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Előnyt jelent
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);
 • A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).
 • Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. július 5. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 3.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2018 , valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS.
 • Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről.
Címkék
 • tudományos munkatárs, mérnök informatikus, közigazgatás, Győr-Moson-Sopron megye, Győr
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása