állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Beruházási referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Önkormányzati beruházások bonyolítása, kapcsolódó szakági tervek megrendelése, engedélyeztetése. Szakterületét érintő közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítése, közreműködés a beérkezett ajánlatok kiértékelésében. Szakági beruházási, átalakítási, felújítási igények véleményezése, javaslat készítése. Elvégzett munkák teljesítésének igazolása, a számlák kifizetésének előkészítése. A létesítmények karbantartásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése, valamint részvétel az energetikai stratégia elkészítésében, végrehajtásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környezetgazdálkodási, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és műszaki, környezetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga.
 • Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
 • Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
Előnyt jelent
 • Épületgépész mérnöki szakképesítés.
 • Közigazgatásban, önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.
 • Együttműködés, kapcsolatteremtő készség.
 • Döntésképesség.
 • Kommunikációs készség írásban és szóban.
 • Szakmai ismeret.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal és a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.
 • Elektronikus úton a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével nyújtható be a pályázat.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/900002-36/2018 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási referens.
 • Elektronikus úton a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével a www.zuglo.hu (Hivatal-Karrier menüpont) oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 10.
Egyéb információ
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint.
Címkék
 • beruházási referens, épületgépész mérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása