állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Orvosi Biokémiai Intézet
Tudományos munkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos munkatárs
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2018.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1094 , Tűzoltó utca 37-47.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Vad típusú és mutáns cDNS szaporítása, tisztítása, cRNS előállítása, tisztítása, Xenopus laevis petesejtek preparálása, injektálása, inside-out patch-clamp mérések végzése, ionáram regisztrátumok elemzése, értelmezése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,
 • Orvos, biológus, fizikus vagy vegyész végzettség
 • Doktori fokozat megléte
 • Legalább 3 év kutatói gyakorlat
 • A szakirodalom követéséhez szükséges angol nyelvismeret
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Kiemelkedő mikromanipulációs képesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Precizitás, kitartás
Előnyt jelent
 • A CFTR csatorna szerkezetének, működésének ismerete, valamint a témáról szóló szakirodalom áttekintő ismerete
 • Jártasság a Pclamp programcsomag és a SigmaPlot adatkezelő program használatában
 • Angol nyelvből komplex középfokú, B2 típusú, nyelvvizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)
 • a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás¬gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 5.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 6.
Egyéb információ
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 55042/GMFEOK/2018
Címkék
 • tudományos munkatárs, orvos, biológus, fizikus, vegyész, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása