állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Debreceni Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Általános Orvostudományi Kar
Bőrgyógyászati Tanszék
TANSZÉKI MÉRNÖK
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • TANSZÉKI MÉRNÖK
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2018.07.01-2019.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • EFOP-3.6.1-16-2016-00022 sz. pályázat keretében kutató laboratórium adminisztratív hátterének biztosítása (érvényes szabványnak megfelelően a laboratórium vegyszereinek és eszközeinek rendezése, megrendelések előkészítése, pályázati beszámolók előkészítése), esetleg kísérleti módszerek elsajátítása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, molekuláris biológus, biotechnológus végzettség,
 • többféle molekuláris biológiai eljárás kivitelezésének ismerete
 • angol nyelvből szerzett legalább középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
 • word és excel programok felhasználói szintű ismerete
 • önálló munkavégzés, tudjon csapatban dolgozni
Előnyt jelent
 • önálló laboratóriumi munkában, többféle molekuláris biológiai eljárás kivitelezésében való jártasság
 • angol nyelvből szerzett legalább felsőfokú (C1) szintű, komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
 • közbeszerzési eljárások előkészítésében való jártasság, korábbi részvétel pályázatok megvalósításában
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • külső pályázat esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb 6 hónap telt el),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 21.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Kapitány Anikó részére a anikokapitany@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 27.
Címkék
 • tanszéki mérnök, molekuláris biológus, biotechnológus, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Debrecen
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása