állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Építésügyi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A jogszabályokban, továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Tatabányai Járási Hivatal mindenkori Ügyrendjében megjelölt, valamint a Kormánymegbízott és a Tatabányai Járási Hivatal vezetője által, a kormányhivatalra nézve kötelező hatállyal kiadott utasítások által meghatározott, építésügyi szakügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Az ellátandó feladatok
 • A Tatabányai Járási Hivatal illetékességi területére vonatkozóan elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, építészmérnöki vagy építőmérnöki főiskolai végzettség vagy az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016 (X.20) Korm.rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott képesítések,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
Előnyt jelent
 • műemlékvédelmi szakmérnöki végzettség
 • hatósági ügyintézés területén szerzett tapasztalat
 • építésügyi vizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • "B” kategóriás vezetői engedély
 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség
 • határozottság
 • magabiztosság
 • megbízhatóság
 • együttműködési, konfliktuskezelési képesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012.(III.20.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
 • Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/612-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi szakügyintéző.
 • Személyesen: dr. Fodor János, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője és az Tatabányai Járási Hivatal vezetője bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 13.
Egyéb információ
 • Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony kereti között történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.
Címkék
 • építésügyi szakügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Komárom-Esztergom megye, Tatabánya
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása