állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Eszterházy Károly Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Eszterházy Károly Egyetem
Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont
Laborvezető analitikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Laborvezető analitikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Heves megye, 3300 Eger, Leányka út. 6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Analitika munkacsoport feladatainak beosztása, mérési terv készítése, eredmények értékelésének és ellenőrzésének koordinálása.
 • Analitika csoport képzési igényeinek meghatározása, együttműködés a tréninganyag összeállításában.
 • Klasszikus és nagyműszeres (HPLC, GC, tömegspektrometria, atomspektroszkópia) analitikai vizsgálatok, eredmények értékelése és dokumentálása.
 • Analitikai módszerfejlesztés.
 • Pályázati dokumentáció készítése.
 • Prezentációk összeállítása, előadások tartása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, vegyész, vegyészmérnök,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • PhD fokozat.
 • HPLC, GC, tömegspektrometria mélyreható ismerete, gyakorlati alkalmazása.
 • Angol szakmai nyelvben való jártasság.
 • Jó szervező és kommunikációs készség.
 • 3-5 év szakmai tapasztalat.
Előnyt jelent
 • Oktatói tevékenység felsőoktatásban / felnőttképzésben.
 • Laborvezetői tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • pályázati szöveg; szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány); minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 22.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Lacza Laura részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend,Foglalkoztatási Követelményrendszer."
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 31.
Címkék
 • laborvezető analitikus, vegyész, vegyészmérnök, közigazgatás, Heves megye, Eger
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása