állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Közegészségügyi Intézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Közegészségügyi Intézet
FOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú kiemelt projekt
IT fejlesztő
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • IT fejlesztő
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2020. szeptember 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1097 , Albert Flórián út 2-6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt keretein belül: biztosítja az informatikai fejlesztések koordinációját, a fejlesztések előkészítésének és végrehajtásának szakmai felügyeletét. Az informatikai fejlesztésekhez szükséges fejlesztői környezet kialakítását; migrációs és éles indítási feladatainak a felügyeletét és irányítását; átvételét üzemeltetésre a projekt keretei között. A felelősségébe tartozó területek feladatainak teljesítésével összefüggő munkaszervezeti feladatok koordinálása. Kapcsolattartás a külső szolgáltatókkal. A felelősségébe tartozó területek dokumentációs könyvtárának vezetése. Az előírt jelentési rendszer adatszolgáltatásainak teljesítése és koordinálása, valamint a szükséges információáramlás biztosítása a felelősségébe tartozó területeken. Az informatikai fejlesztések előkészítésében és végrehajtásában részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola,
 • Szakirányú informatikai végezettség;
 • Legalább 3 éves uniós finanszírozású projektben informatikai területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek.
Előnyt jelent
 • Közigazgatási szervnél szerzett tapasztalat;
 • Egészségügyi területen szerzett végzettség és tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató Europass10 formátumú, fényképes önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata;
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
 • Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: PKI-9510-1/2018 - IT fejlesztő.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton a Projekt HR részére a projekt.hr@oki.antsz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. szeptember 15.
Egyéb információ
 • A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítünk 4 hónap próbaidő kikötésével. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az EFOP-1.8.0-VEKOP-172017-00001 számú projekt költségvetése, valamint a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várjuk.
Címkék
 • IT fejlesztő, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása