állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közlekedési mérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Közlekedési mérnök
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Közútkezelői feladatokhoz kapcsolódó engedélyezési, tervezési feladatok ellátása; forgalomtechnikai és forgalomirányítási tervek elkészítésében valamint engedélyeztetésében történő közreműködés; projektek szakmai előkészítésében és megvalósításában való részvétel; városüzemeltetéshez és közlekedéshez kapcsolódó, a szakterületét érintő feladatok elvégzése; kapcsolattartás a városüzemeltetésben érintett intézményekkel, gazdasági társaságokkal.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) vonatkozó helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség: építőmérnök, közlekedésmérnök,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • nagyfokú precizitás,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • önálló munkavégzési képesség
Előnyt jelent
 • közigazgatási területen szerzett munkatapasztalat,
 • közútkezelői gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozat,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 87. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808714-0/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közlekedési mérnök.
 • Személyesen: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság HR Csoport, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 6.
Egyéb információ
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.
Címkék
 • közlekedési mérnök, építőmérnök, közigazgatás, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása