állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Belügyminisztérium
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Belügyminisztérium
Informatikai Főosztály
Informatikus munkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus munkatárs
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Részvétel a felügyelt szakrendszerek kockázat-felmérési és elemzési tevékenységében; biztonsági logok célszoftveres figyelése, feldolgozása és a szükséges intézkedések megtétele; informatikai fejlesztésekben való részvétel, informatikai biztonság jogszabályi követelményeinek érvényesítése; informatikai fejlesztési projekt dokumentációk biztonsági szempontú véleményezése; informatikai biztonsági incidensek kivizsgálása; részvétel a szakrendszerek biztonsági megoldásainak továbbfejlesztésével kapcsolatos javaslatok kidolgozásában; részvétel az informatikai biztonsági szabályozók szakmai véleményezésében; eseti jellegű informatikai biztonsági vizsgálatok elvégzése; kapcsolattartás a társszervekkel informatikai biztonsági témájú kérdésekben.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem: egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű villamosmérnök, mérnökinformatikus, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,
 • MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete,
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • rendszerszemlélet,
 • csapatmunkában való együttműködési készség,
 • kezdeményező készség, hatékony döntés-előkészítés,
 • megbízhatóság,
 • hosszú távú elkötelezettség a közigazgatás iránt
Előnyt jelent
 • projektek lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat,
 • rendszergazda munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • elektronikus információs rendszerek sérülékenység-vizsgálatának elvégzésére való képesség,
 • a 2013. évi L. törvény és végrehajtási rendeleteinek ismerete,
 • az ISO 27000-es szabványcsalád ismerete és használata,
 • ITIL ismeret,
 • informatikai biztonsági audit, informatikai minőségbiztosítási ellenőrzés területén szerzett tapasztalat,
 • CISA, CISM, vagy EIV végzettség,
 • „B” típusú jogosítvány.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázathoz részletes fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, valamint az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát és a nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolatát kell csatolni. (A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben benyújtania.) A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. szeptember 7.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Kuslits Béla főosztályvezető-helyettes részére a bela.kuslits@bm.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. szeptember 30.
Címkék
 • informatikus munkatárs, közigazagtás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása