Rendszergazda állás, mérnök, Mérnökállások.hu
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Balassagyarmati Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
 • Nógrád megye, 3175 Nagylóc, Rákóczi út 117.
 • Nógrád megye, 3176 Hollókő, József Attila út 1.
 • Nógrád megye, 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 140.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Feladatellátás munkaköri leírás szerint.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Emelt szintű szakképesítés, rendszergazda/informatikai rendszergazda,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte a kinevezés feltétele (büntetlen előélet, ill. nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt)
 • végzettséget és korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolata,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/112/600/2018 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
 • Személyesen: , Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, vagy a pályázati kiírást visszavonhassa
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 17.
Címkék
 • rendszergazda,informatikai rendszergazda,közigazgatás, Nógrád megye
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása