Fiatal kutató állás, mérnök, Mérnökállások.hu
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Politikatudományi Intézetébe
Fiatal kutató
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Fiatal kutató
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében, a Kormányzás és Közpolitika Osztályon kutatásvezető irányításával; a kutatáshoz kapcsolódó segédmunkatársi, kutatói, szervezési és menedzsment feladatok végzése, részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben, részvétel tudományos publikációk elkészítésében. Kutatási téma: A fiatal kutató részt vesz az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Computational Social Science témacsoport munkájának keretében folyó szövegbányászati kutatások módszertani megalapozásában valamint a nagyméretű szöveges adatbázisok létrehozásában és elemzésében. A foglalkoztatásnak keretet adó POLTEXT projekt (qta.tk.mta.hu) a társadalomtudomány területére alkalmazza egy új és gyorsan fejlődő tudományág, a Big Data-ra épülő szövegbányászat módszereit. A kutatás során ilyen Big Data jellegű adatbázisok mesterséges intelligenciára épülő elemzésének segítségével több, a szakirodalomban tárgyalt kutatási kérdést vizsgálunk a jogalkotás minősége, a törvényhozó- és a végrehajtó hatalom közpolitikai álláspontjainak dinamikája, valamint a közpolitikai alrendszerek stabilitásának problémája kapcsán. A projekt e szűken vett kutatási kérdésének vizsgálatán túl a tágabb társadalomtudományi közösség számára új, nagyméretű szöveges és numerikus adatbázisokat hoz létre (így többek között egy hosszú idősoros, közpolitikai kódokkal és más szövegbányászati úton előállított változókkal kiegészített törvényhozási- és rendeleti adatbázist), illetve hozzájárul a számítógépes társadalomtudományi módszerek hazai bemutatásához és fejlesztéséhez.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, társadalomtudományi vagy műszaki informatikai végzettség,
 • magas szintű angol nyelvtudás
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint, vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte
Előnyt jelent
 • politikatudományi végzettséggel vagy kutatói tapasztalattal való rendelkezés
 • alkalmazott statisztikai végzettséggel, gyakorlattal, illetve kutatási tapasztalattal való rendelkezés
 • programozási tapasztalattal való rendelkezés
 • az R és/vagy a python környezet ismeretével való rendelkezés
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • egy 2-3 oldalas kutatási terv, amelynek tartalmaznia kell a kutatás rövid összefoglalóját, a célokat, a tervezett publikációkat
 • a pályázó szakmai önéletrajza és publikációs jegyzéke
 • a pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példánya
 • végzettséget igazoló okirat másolata
 • nyelvtudást igazoló okirat másolata
 • beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról)
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 21.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Boda Zsolt igazgató részére a pti@tk.mta.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a pti@tk.mta.hu, illetve a textmining@tk.mta.hu e-mail címekre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató PTI/2018. Az elbírálás a beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli beszélgetés időpontja: 2018. augusztus 30.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. szeptember 4.
Egyéb információ
 • A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is. Az illetményen túl indokolt esetben kiegészítés adható. A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. Amit ajánlunk: mentorálás, professzionális munkakörülmények és infrastruktúra, módszertani képzéseken való részvétel lehetősége, részvétel szakmai workshopokon, fejlődést segítő, inspiratív közeg Bővebb információ a fiatal kutatókról a TK-ban: https://tk.mta.hu/fiatal-kutatok oldalon. A munkakör 2018. október 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 2 évre szól, amely teljesítménytől függően az MTA elnökének 2/2018. számú határozata alapján további 2 évre meghosszabbítható. A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük. A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Sebők Miklós tudományos osztályvezető, a sebok.miklos@tk.mta.hu címen.
Címkék
 • fiatal kutató, műszaki, informatika, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása