Rendszergazda állás, mérnök, Mérnökállások.hu
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tatabányai Tankerületi Központ Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 10 órás
A munkavégzés helye
 • Komárom-Esztergom megye, 2899 Naszály, Iskola utca 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az intézmény hálózatának üzemeltetése, egyéb rendszergazdai feladatok ellátása. Iskolai számítógépek telepítése, karbantartása, informatikai eszközök karbantartása, üzemeltetése. Oktatástechnikai feladatok ellátása. Iskolai rendszerek üzemeltetése. Internet kapcsolatok, hálózatok karbantartása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium,
 • szakirányú, informatikai végzettség
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához, illetve továbbításához, és személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 16.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2899 Naszály, Iskola utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/01625-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
 • Elektronikus úton Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola részére a angyalffynaszaly@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 17.
Egyéb információ
 • A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a sandor.robert@kk.gov.hu címre. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/01625-1/2018
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Komárom-Esztergom megye, Naszály
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása