állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Hivatal
Tanulmányi informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tanulmányi informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a. VI.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A kar tanulmányi informatikusi feladatainak ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, / Egyetem/ alapképzés/ mesterképzés,
 • angol nyelvű informatikai dokumentációk problémamentes megértése
 • relációs adatmodellezésben legalább közepes szintű ismeret, tapasztalat
 • SQL ismeretek (minimum lekérdezés szintig), ügyviteli rendszer felhasználói támogatásában való tapasztalat
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • együttműködő személyiség,
 • megbízhatóság,
 • precizitás,
 • stressztűrő képesség
Előnyt jelent
 • Neptun tanulmányi rendszer ismerete
 • programozási tapasztalat
 • felsőoktatási ügyviteli rendszer használatában / támogatásában való tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz
 • felsőfokú oklevél másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. szeptember 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Vékony Edit, hivatalvezető részére a th@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. szeptember 28.
Egyéb információ
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
Címkék
 • tanulmányi informatikus, informatikus, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása