állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégiuma
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégiumban
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye
 • Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, rendszergazda, informatikai szakképzettség,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégiuma címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-61/2018 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
 • Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 5.
Egyéb információ
 • A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Komárom-Esztergom megye, Oroszlány
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása