állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Békéscsabai Tankerületi Központ Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Rendszerinformatikus
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Békés megye, 5920 Csorvás, István király utca 34.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Rendszerinformatikusi feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) e törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, rendszerinformatikus,
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
Előnyt jelent
 • szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • Nyilatkozat arról , hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.személlyel való közlés)
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. október 26. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (5920 Csorvás, István király utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/033/05118-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Rendszerinformatikus.
 • Elektronikus úton Gombkötő Nelli részére a iskola@csgmiskola.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. október 25.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása