állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Műszaki Tudományos Szakértői Szervezet
Vegyésztechnikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vegyésztechnikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Kutatólaboratóriumban általános laboratóriumi munkák elvégzése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, vegyésztechnikus,
 • Angol vagy német nyelvtudás. Büntetlen előélet.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 28.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2536/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vegyésztechnikus.
 • Elektronikus úton Baranyainé Dr. Fliszár Rózsa részére a baranyai.rozsa@energia.mta.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. október 31.
Címkék
 • vegyésztechnikus, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása