állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nyíregyházi Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nyíregyházi Tankerületi Központ
1 fő Műszaki informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • 1 fő Műszaki informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A központi szolgáltató (NISZ Zrt.) hatáskörébe tartozó informatikai hálózatok, eszközök és szolgáltatások működőképességének fenntartásának elősegítése, felügyeli és folyamatosan támogatja a felhasználókat a helyi hálózaton történő munkavégzésben, a távoli helyek (KIRA, SharePoint,) elérésében, illetve az újonnan bevezetésre kerülő szoftverek alkalmazásában. Felelős a szakrendszerek üzemfelügyeletéért, ennek keretében folyamatosan ellenőrzi a Nyíregyházi Tankerületi Központ informatikai eszközkészletének állapotát. Meghibásodás, továbbá eszközhiány esetén jelzéssel él a tankerületi igazgató felé, a fellépő informatikai problémák megoldásában tevékenyen részt vesz. Ellátja a Nyíregyházi Tankerületi Központ által irányított köznevelési intézmények informatikai szakfelügyeletét és szakirányítását. Felelős az intézményeket érintő informatikai beszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásáért, és koordinálásáért.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, informatikus szakirányú végzettség/közgazdász gazdasági informatikai szak,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Europass-típusú szakmai önéletrajz, a szakmai munka részletes ismertetésével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (3.személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/153/07612-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő műszaki informatikus.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A tankerületi központ igazgatója a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. október 31.
Egyéb információ
 • A pályázatot írásban, postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését
Címkék
 • műszaki informatikus, közigazgatás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása