állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Informatikai Osztály
Informatikai osztályvezető
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Informatikai osztályvezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Az ellátandó feladatok
 • Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen: az informatikai stratégia kialakítása, a rövid, közép és hosszú távú informatikai irányok meghatározása; a terveknek megfelelő fejlesztések, bővítések és az eseti informatikai tárgyú projektek megtervezése, előkészítése és azok megvalósításának irányítása; az egyetem informatikai vonatkozású tevékenységeire irányuló külső és belső ellenőrzések, adatszolgáltatások során a beadandó dokumentációk elkészítése; az informatikai tárgyú szabályzatok kidolgozásában, naprakészen tartásában történő közreműködés; az informatikai üzemeltetést érintő szabályzatok véleményezése; az informatikai tárgyú beszerzésekben biztosítja a szükséges informatikai szakértelmet az előkészítés és a lebonyolítás során, szakmai oldalról történő döntés előkészítést végez; a már bevezetett és a későbbiekben tervezett szolgáltatások optimális kialakításához, használatához szakmai tanácsadást nyújt a vezetőség számára a meglévő felhasználási trendek, és az igényelt új funkciók felmérése alapján; javaslatokat tesz a külső beszállítók megkeresésekor a hardver, illetve szoftvermegoldások beszerzésekor kiírt tendereknél és az Egyetem vezetésével együttműködve segít lebonyolítani a tendereket, és kiválasztani a beszállítót; Windows (Windows Server 2003 és 2008, 2008 R2) valamint Linux kiszolgálókon futó alkalmazások felügyelete; gondoskodik az Egyetem informatikai rendszereinek és hálózati szolgáltatásainak folyamatos üzemszerű működéséről, a frissítések elvégzéséről és a felmerülő hibák elhárításáról; gondoskodik az informatikai biztonsággal, valamint a tanúsítványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról; irányítja és ellenőrzi az informatikai feladatok végrehajtását, az osztály működését, a rendszergazdák tevékenységét; szükség esetén intézkedéseket tesz, illetve fogalmaz meg a kancellár részére.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, informatikai végzettség,
 • Windows (Win7, Win8, Win10) és Mac (OS X) kliensek rendszergazdai szintű ismerete;
 • Office irodai programcsomag (Word, Excel, Outlook) erős felhasználói szintű ismerete;
 • Hálózati ismeretek (DNS, DHCP, MAC, IP, VPN, portok, switchek, rou
 • Tartományi ismeretek (Windows Active Directory, Print szerver, profilok, csoport tagságok, csoport házirend stb.);
 • PC-s hardver és szoftver ismeretek (memória kezelés, driverek, BIOS, registry, megosztások, e-mail protokollok stb.);
 • Multimédiás ismeretek;
 • Önálló gondolkodás, problémamegoldó képesség;
 • Informatikai-szakmai angol nyelvtudás;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
Előnyt jelent
 • Informatikai vezetői tapasztalat;
 • Felsőoktatásban szerzett informatikai tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések;
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek;
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás;
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat;
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. november 22.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/1804/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Informatikai osztályvezető.
 • Elektronikus úton dr. Molnár Péter jogi és HR osztályvezető részére a molnar.peter@mke.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: MKE Rektori és Kancellári Titkárságán Simon Gyöngyinek munkaidőben történő leadással., Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. A pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. A kancellár a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 30.
Címkék
 • informatikai osztályvezető, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása