állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Észak-Budapesti Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Pais Dezső Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1038 , Pais Dezső utca 1-3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Rendszergazdai feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, rendszergazda ,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. november 27. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. november 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Eördöghné Árva Ildikó részére a arva.ildiko@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 16.
Egyéb információk
 • A pályázat személyesen és postai úton is benyújtható.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása