állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Informatikai Főosztály, Informatikai Működtetési Osztálya
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Hivatal Informatikai Működtetési Osztályának tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.
Az ellátandó feladatok
 • A Hivatalnál meglévő alkalmazások üzemeltetése (frissítések telepítése, hibadetektálás, hibakezelés, működtetési környezetek menedzselése), a már elkészült (korábban fejlesztett) alkalmazások folyamatos karbantartása, továbbfejlesztése, üzemeltetői dokumentációk készítése (mentési naplók, incidens jelentések, stb.).
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Hivatal hatályos belső rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, - felsőfokú szakirányú végzettség vagy középfokú végzettség esetén legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés ,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • LINUX, Windows szerverek üzemeltetésében szerzett tapasztalat
 • SQL, Scriptnyelvek ismerete
 • szakmai szintű angol nyelvismeret
 • kiemelkedő szintű alkalmazkodó készség és rugalmasság, önálló, fegyelmezett munkavégzési képesség,
 • egyéb, a pályázót bemutató információk (pl. referencia levelek),
 • kreativitás, pontosság, igényesség, csapatmunkában történő együttműködési képesség,
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány kiváltásának vállalása, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt;
 • továbbá a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Előnyt jelent
 • Apache, IIS vagy egyéb webszerver ismeretek
 • MySql, PostgreSQL, esetleg Oracle és Microsoft SQL Server adatbázis-kezelő ismeretek,
 • szoftver architektúrák és szoftvertervezési minták ismerete
 • HyperV, VMware ismeretek
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a Kttv. 45. § (4) bekezdésének megfelelő magyar és angol nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, mely az alábbi adatköröket tartalmazza:
 • a) személyes adatok
 • b) betöltött beosztásra, munkakörre
 • c) szakmai tapasztalatra
 • d) végzettségre, szakképzettségre
 • e) készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó adatok;
 • magyar nyelvű motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (amennyiben van),
 • egyéb, a pályázót bemutató, az elbíráláshoz szükséges információk (pl. referencia levelek).
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. december 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@mekh.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a palyazat@mekh.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a HR_2018/435-1 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 20.
Egyéb információ
 • Személyes meghallgatásra azon pályázati feltételeknek megfelelt pályázók kerülnek, akik a pályázati anyagukat határidőn belül hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató külön felhívására kell bemutatni.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása