állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Talajtani és Agrokémiai Intézet
Tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos segédmunkatárs
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2-év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Részvétel a "Szennyvíziszap és szennyvíziszap alapú anyagok agronómiai értéke és mikroszennyezőinek környezeti kockázata az iszapkezelés függvényében" tárgyú kutatásban.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, legalább jó (4)- minősítésű szakirányú (természettudományi vagy műszaki MSc; vagy korábbi, az osztatlan képzésben szerzett, azzal egyenértékű) diploma, Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, Felhasználói szintű MS Windows és MS Office ismeret, matematikai statisztikai alapismeretek. Szándék Phd tanulmányok megkezdésére. A pályázatra és az alkalmazás feltételeire vonatkozóan a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. (I.15) számú elnöki határozatát is figyelembe kell venni.,
Előnyt jelent
 • Korábbi tapasztalat hasonló szakterületen, További idegen nyelv(ek) ismerete, Nagyfokú mobilitás (B kategóriás jogosítvány, hazai és külföldi kiküldetések, terepi munkák, mérések elvégzésére való képesség), Jó kommunikációs készség, Megkezdett PhD tanulmányok.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Publikációs jegyzék. Alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. december 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1022 Budapest, Hermann Ottó út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-43/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.
 • Elektronikus úton Varga Katalin részére a varga.katalin@agrar.mta.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokat az intézeti igazgató és az általa felkért két intézeti kutatóból álló Bíráló Bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 14.
Címkék
 • tudományos segédmunkatárs, természettudomány, műszaki, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása