állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Hódmezővásárhelyi SZC Sághy Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
MÉRNÖKINFORMATIKUS
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • MÉRNÖKINFORMATIKUS
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2019.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Csongrád megye, 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16-18.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Szakgimnázium informatika ágazathoz tartozó szakképesítések elméleti és gyakorlati oktatása minden évfolyamon, az ehhez kapcsolódó pedagógiai tevékenység ellátása. Felzárkóztatás és tehetséggondozás. Részvétel a nevelőtestület munkájában és az iskola életében.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, mérnökinformatikus, mérnöktanár,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • kinevezés feltétele erkölcsi bizonyítvány leadása
 • a pályázó nem állhat a tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás alatt
 • az Nkt. 3. melléklet 32. pontja alapján egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanár, illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. november 21.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZC/2018/MÜ/796 , valamint a munkakör megnevezését: mérnökinformatikus.
 • Elektronikus úton Bimbóné Piti Éva részére a saghy@saghy.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 28.
Címkék
 • mérnökinformatikus, közigazgatás, Csongrád megye, Csongrád
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása