állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Salgótarjáni Tankerületi Központ Palotási Általános Iskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Palotási Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye
 • Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 30.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Általános iskolai számítástechnikai eszközpark üzemeltetése, programok telepítése, a törvényes működés felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Emelt szintű szakképesítés, törvény által előírt végzettség,
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 1992. évi XXXIII. tv. 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll
 • nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2019. január 28. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. december 19.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Palotási Általános Iskola címére történő megküldésével (3042 Palotás, Szabadság út 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/00213-9/2018. , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. január 10.
Címkék
 • rendszergazda, közigaztás, Nógrád megye, Palotás
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása