állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Debreceni Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégiumba
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Hollós utca 3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az iskola informatikai eszközei és hálózata üzemképességének biztosítása, szerverek üzemeltetése, mentések tervezése és végrehajtása, alkalmazások telepítése, hálózatbiztonsági feladatok ellátása, az eszközpark védelme, fejlesztésének menedzselése. Az intézmény elektronikus rendszereinek igény esetén karbantartása, a felhasználók támogatása. Segítségnyújtás elektronikus adatszolgáltatások adatgyűjtésében, e-napló kezelésében, iskolai honlap működtetésében. A kollégák IKT eszközhasználatának támogatása, iskolai rendezvények hangosítása, technikai hátterének biztosítása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, érettségi bizonyítvány+ OKJ-s emelt szintű szakirányú szakképesítés,a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rend. 2.melléklet 20. pontjának való megfelelés,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20.§-nak megfelelés
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló tértivevény
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. december 16.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Vargáné Szabadka Tünde intézményvezető részére a koskaroly@muveszeti-debrecen.sulinet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a pályázatok felterjesztésre kerülnek a Debreceni Tankerületi Központ Igazgatójához, aki dönt az alkalmazásról. Az alkalmazás 4 hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 19.
Egyéb információ
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye,Debrecen
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása