állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1134 Budapest, Váci út 21.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az iskola számítógépes munkaállomásainak karbantartása(telepítések,beállítások,frissítések,stb.)A szaktantermek hálózatainak karbantartása,általános rendszergazdai feladatok ellátása,az intézmény informatikai rendszerének üzemeltetése,az informatikai hálózat védelme.Segíti a pedagógusok munkáját a műszaki és informatikai eszközök használatában.Egyéb rendszergazdai tevékenységek,feladatellátás a munkaköri leírás alapján.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, Műszaki informatikus vagy rendszer informatikus vagy Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető vagy informatikai rendszer üzemeltető.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó kommunikációs készség,rugalmasság,precíz munkavégzés,jó problémamegoldó képesség.,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arról,hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. december 16.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Király László tagintézmény-vezető részére a kiralyl@bolyai-szakkozep.hu E-mail címen keresztül
 • Elektronikus úton jakil@bolyai-szakkozep.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 21.
Egyéb információ
 • Amennyiben a pályázat megfelel a kiírás feltételeinek,személyes interjúra kerül sor.
Címkék
 • rendszergazda, műszaki informatikus, rendszer informatikus, infokommunikációs hálózatépítő, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása