állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
központi irányítás
Műszaki vezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki vezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A hatályos jogszabályok és belső szabályzatok alapján irányítja és ellenőrzi a műszaki csoport munkáját, biztosítja a feladatok folyamatos időbeni végrehajtását. Ellátja az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.Éves karbantartási és felújítási tervet és beszámolót készít. Megrendeli a műszaki munkák elvégzését és azt ellenőrzi. Ellenőrzi és leigazolja a csoporthoz tartozó számlákat. Feladata a gazdaságos üzemeltetés biztosítása, karbantartási ajánlatok, valamint szerződések előkészítése. Az energia felhasználás felügyelete. Közreműködik a közbeszerzési terv elkészítésének folyamatában. Karbantartja az ingatlan kataszteri nyilvántartást.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, műszaki,
 • Közalkalmazotti vagy köztisztviselői rendszerben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • Részletes szakmai önéletrajz. Képesítést igazoló okirat. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Kiváló szintű Szervezési és együttműködési készség, problémamegoldó képesség.,
Előnyt jelent
 • műszaki vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • ECDL
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2019. január 18.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 425/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki vezető.
 • Elektronikus úton Kovácsné Blaskó Mariann részére a idosekotthona@idosekotthonagodollo.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. január 25.
Címkék
 • műszaki vezető, közigazgatás, Pest megye, Gödöllő
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása