állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa
Olvasó-szolgálati és gyermek-könyvtári csoport
Informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • a könyvtár informatika és gépészeti rendszereinek működtetése, folyamatos felügyelete, karbantartása, beleértve a TextLib integrált könyvtári rendszert is.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, informatikai,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó szintű kommunikációs képesség
Előnyt jelent
 • Középfokú képesítés, könyvtári,
 • Angol nyelvből alapfokú A típusú szakmai nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • TextLib integrált könyvtári rendszer használata - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 • Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • végzettségeket, képesítéseket igazoló dokumentumok
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2019. január 23.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/2018 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus.
 • Elektronikus úton Kardos Ferenc részére a info@nagykar.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • Személyesen nem veszünk át pályázatot, csak postai vagy elektronikus úton lehet benyújtani!
 • A beérkezett pályázatokról - az igazgatóhelyettessel történt egyeztetést követően - az igazgató dönt.
 • A benyújtási határidőn túl beadott pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.
Címkék
 • informatikus, közigazgatás, Zala megye, Nagykanizsa
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása