állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
INFORMATIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR / MÉRNÖK INFORMATIKUS
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • INFORMATIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR / MÉRNÖK INFORMATIKUS
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1195 Budapest, Üllő út 303.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • - szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak oktatása informatika ágazaton (informatikai alapismeretek, hálózati ismeretek, programozás) - közismereti informatika tanítása, - a tanulók szakmai érettségire és szakmai vizsgára való felkészítése
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, és/vagy felsőfokú szakirányú végzettség,
 • • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • szakmai tapasztalat az informatika oktatásban, vagy szoftverfejlesztés, vagy a rendszergazdai területen
 • • az oktatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • angol nyelvből középfokú nyelvvizsga
 • • adatbázis kezelés, hálózati ismeretek és programozási ismeretek
 • • magas szintű szakmai tudás, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikáció, nyitott, határozott személyiség, empátia, kreativitás
 • • osztályfőnöki feladatok vállalása
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata szkennelve
 • • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 1.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Gregus Csilla tagintézményvezető részére a ganz.ig@gszc.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 2.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.ganziskola.hu
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkakörének ellátását a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrumon belül változó munkahelyen végzi.A Pályázó hozzájárul adatainak írásos visszavonásáig történő kezeléséhez.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása