állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nógrád Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztály
Informatikai referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikai referens
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • Informatikai (rendszergazdai) feladatok
 • Ellátandó feladatok:
 • Informatikai (rendszergazdai) feladatok
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Hálózat, szerver és nyomtatásmenedzsment, felhasználói támogatás, információbiztonsági feladatok.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Nógrád Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, Felsőoktatásban szerzett műszaki-informatikai vagy informatikatanár vagy számítástechnika tanár szakképzettség;Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező,
 • • Középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Önéletrajz, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bőze Balázs Informatikai Osztályvezető nyújt, a +36 20/937-3072 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (Jogi és Humánpolitikai Főosztály) 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva). ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/151-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: informatikai referens.
 • • Elektronikus úton (Adatvédelmi nyilatkozattal ellátva) https://www.e-papir.hu/ oldalon keresztül.
 • • Személyesen: dr. Muzsnay Ágnes Jogi és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezető , Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva) . .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kit. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. A képesítési feltételek Kormánymegbízotti utasításban rögzítettek.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 26.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.nmkh.hu - 2020. február 18.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A pályázat benyújtásához szükséges adatvédelmi nyilatkozat a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/oeneletrajzok elérési helyről tölthető le. A nyilatkozatot személyes és postai úton történő benyújtás esetén eredeti aláírással kell ellátni, E-papíron történő benyújtás esetén pedig csatolmányként mellékelni szükséges. Az E-papír szolgáltatás igénybevétele esetén a pályázatot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztályához címzetthez, egyéb témacsoport, egyéb ügytípus paraméterek beállításával kell megküldeni.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nmkh.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 18.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása