állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Kormányhivatala
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály
Mérésügyi feladatok
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Mérésügyi feladatok
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
 • Ellátandó feladatok:
 • Részvétel a radioaktivitás és a dozimetriai országos etalonok fenntartásában valamint a röntgen és gamma sugárzások mérésben és a mérőeszközök karbantartásában. Dózismérők és radioaktívszennyezettség-mérők hitelesítése, nemzetközi összehasonlító mérések végzése. Közreműködés nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben. Radioaktív anyagminták minősítése.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A radioaktivitás és a dozimetriai országos etalonok fenntartásában való részvétel valamint röntgen és gamma sugárzások mérésben és a mérőeszközök karbantartásában való részvétel. Dózismérők és radioaktívszennyezettség-mérők hitelesítése, nemzetközi összehasonlító mérések végzése. Nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben való közreműködés, radioaktív anyagminták minősítése.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, fizikus vagy villamosmérnök végzettség,
 • • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • fizikusi, villamosmérnöki szakirányú tapasztalat
 • • számítógépes felhasználói (esetleg programozói) ismeretek
 • • az angolon kívül más uniós nyelv ismerete
 • Elvárt kompetenciák:
 • • jó problémamegoldó képesség,
 • • határozottság,
 • • magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,
 • • felelősségtudat, megbízhatóság,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx )
 • • Motivációs levél
 • • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 • • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben - hozzájárul
 • • A kinevezés feltétele három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 12.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs László nyújt, a +36 1 458 5911 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Szűcs László részére a szucs.laszlo@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 15.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Az email tárgyaként "Álláshirdetés" szíveskedjen feltüntetni. A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 21.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása