állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Államkincstár
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Magyar Államkincstár
Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztály
ASP rendszer igazgatásszervező, szolgáltatásmenedzser szakértő munkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • ASP rendszer igazgatásszervező, szolgáltatásmenedzser szakértő munkatárs
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1138 Budapest, Váci út 135-139.
 • Ellátandó feladatok:
 • - Az önkormányzati ASP rendszer komplex igazgatásszervezési feladatinak ellátása és koordinálása, - Az önkormányzati ASP rendszer fejlesztési igényeinek specifikációinak igazgatásszervezési támogatása, - Jogszabálykövetés, véleményezés és jogszabálymódosítás előkészítése az ASP rendszer vonatkozásában, - Az önkormányzati ASP rendszer külső és belső rendszerkapcsolatainak koordinálása és informatikai változásainak kialakítása, kezelése és dokumentálása.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • - Társszervek és társfőosztályok együttműködés a folyamatok kialakítása során, - Kapcsolattartási feladatok a rendszer üzemeltetésének támogatójával, - Közreműködés a főosztály feladatainak ellátásában.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatai az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Rendszerszervező, igazgatásszervező és szolgáltató feladatkörben előírt egyetemi vagy főiskolai szintű mérnökinformatikus, műszaki menedzser, igazgatásszervezői szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office),
 • • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Igazgatásszervezés terén szerzett tapasztalat,
 • • Informatikai területen szerzett tapasztalat,
 • • Az önkormányzati ASP rendszer ismerete,
 • • MS Office, Outlook kiemelt szintű ismerete,
 • • Közigazgatásban/ önkormányzati területen szerzett tapasztalat,
 • • Feljegyzések, megkeresések készítése kapcsán szerzett tapasztalat.
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Rendszerszintű gondolkodásmód és pozitív hozzáállás,
 • • Kiváló problémamegoldó képesség, proaktivitás,
 • • Önálló, precíz, hatékony munkavégzés,
 • • Fejlődési igény,
 • • Terhelhetőség, rugalmasság, felelősségvállalás,
 • • Jó kapcsolatteremtő, együttműködési és koordinációs képesség, gyors tanulási készség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajzot.
 • • Motivációs levelet.
 • • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • • Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát.
 • • Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ASP Központ munkatársai nyújt, a +36(1)-327-5840-es mellék: 8 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton allas@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a Hpf/507-1/2020 iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „ASP rendszer igazgatásszervező, szolgáltatásmenedzser szakértő munkatárs”. Az álláshely határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 30.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 22.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása