állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Ügyvivő szakértő (junior programozó/bioinformatikus)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Ügyvivő szakértő (junior programozó/bioinformatikus)
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 2020.11.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoporti pályázat keretében: Hálózatelméleti és statisztikai algoritmusok implentálása és tesztelése. Bioinformatikai adathalmazok kiértékelése és validálása. A releváns irodalom megismerése, tudományos irodalomkutatás. Kommunikáció a kutatási partnerekkel.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem,
 • • Releváns egyetemi végzettség (info-bionikus mérnök, molekuláris bionikus mérnök, programozó informatikus, gyógyszerész, biológus, mérnök informatikus)
 • • C/C++ programozási nyelv alapos ismerete
 • • Valamely verziókövető rendszer (pl.: git, SVN) ismerete
 • • Aktív angol nyelvtudás
 • • Középfokú nyelvvizsga
 • • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Korábbi részvétel bioinformatikai kutatási projektekben
 • • Statisztikai ismeretek
 • • Szilárd matematikai elméleti háttér
 • • Python, R programozási nyelv ismerete
 • • PHP, JavaScript (kliensoldali, illetve NodeJS), webes technológiák ismerete
 • • Tapasztalat a UNIX (GNU/Linux) parancssor használatával
 • • Adatbázis rendszerek (pl. MySQL) ismerete
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Precíz munkavégzés,
 • • Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,
 • • Jó kommunikációs készség,
 • • Proaktív, problémamegoldó hozzáállás,
 • • Megbízhatóság,
 • • Nagyfokú rugalmasság és terhelhetőség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Önéletrajz
 • • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 12.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 27.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2020. február 26.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Sikeres együttműködés esetén a jogviszony meghosszabbítható a pályázat végéig: 2024.06.30.) A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 7329/AOFRM/2020
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 26.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása