állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma
Informatika (mérnök) tanár
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatika (mérnök) tanár
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 4-6.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Informatika ismeretek szakmai ágazati tantárgyainak oktatása (Hálózati ismeretek, IT alapok, Programozás, Linux operációs rendszerek)
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, szakirányú végzettség vagy főiskolai mérnök-informatikus végzettség,
 • • büntetlen előélet,
 • • cselekvőképesség.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy rendelkezik a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség adatairól szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a végzettség típusa/szintje, az oklevélben nevesített (szak)képzettség megnevezése, a megszerzés dátuma, az okirat száma, a kiállító intézmény neve. A végzettséget igazoló eredeti dokumentumok bemutatására a személyes elbeszélgetésre történő kiválasztás esetén kerül sor.
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, illetve nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. Kérjük e nyilatkozatban feltüntetni a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány számát, illetve kiállításának dátumát (bemutatására személyes elbeszélgetésre történő kiválasztás esetén kerül sor, amellyel a korábban megtett nyilatkozatának valódiságát igazolni köteles).
 • • A pályázat hirdetője, a pályázót tájékoztatja, hogy a létre nem jött közalkalmazotti jogviszony esetén a pályázati adatokat a pályázati eljárás lezárultával törli. A munkakörre alkalmas pályázó külön hozzájáruló nyilatkozata esetén pályázatát 1 évig nyilvántartja a hirdető, majd 1 év elmúltával törli azt.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Andrea tagintézmény-vezető nyújt, a 06-92/511-800 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/644/523-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: informatika (mérnök) tanár.
 • és
 • • Elektronikus úton Németh Andrea tagintézmény-vezető részére a n.andrea@csany-zeg.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázó felel a pályázat részeként benyújtott igazolások tartalmának valódiságáért, az eredeti dokumentumokkal való egyezőségéért.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 9.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása