állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)
BFKH Földhivatali Főosztály/ Földügyi Osztály
Földmérési feladat
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Földmérési feladat
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály, Földmérési Osztály feladat-és hatáskörébe tartozó földmérési hatósági feladatok teljes körű ellátása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, • felsőoktatásban agrár képzési területen földmérő és földrendező mérnöki szakon szerzett szakképzettség, vagy • felsőoktatásban műszaki képzési területen földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett szakképzettség, vagy • felsőoktatásban szerzett okleveles építőmérnöki, okleveles erdőmérnöki, okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész, építőipari szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel, vagy • felsőoktatásban szerzett informatikai képzési területen, mérnökinformatikus karon szerzett szakképzettség, vagy műszaki földtudományi szakon szerzett szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel,
 • • - Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx )
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • hasonló területen szerzett tapasztalat
 • • terhelhetőség
 • Elvárt kompetenciák:
 • • önálló munkavégzés,
 • • ügyfél-orientáltság,
 • • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • • pontos,- precíz munkavégzés,
 • • terhelhetőség,
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ferencz Judit nyújt, a +36-1-422-4520 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton dr. Ferencz Judit részére a foldhivatal.bosnyakter@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 1.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 10.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása