állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Debreceni Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Műszaki Kar
Mechatronika Tanszék
Tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tanszéki mérnök
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Mechatronika mérnök BSc szakon órák tartása külföldi és magyar hallgatóknak. Hallgatókkal kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, mechatronikai mérnök, villamosmérnök vagy gépészmérnök BSc végzettség,
 • • angol nyelvből szerzett, legalább középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy angol nyelven szerzett diploma
 • • mechatronikai mérnök munkavégzéshez szükséges informatikai ismeretek (pl. PLC,C, Caxx rendszerek)
 • • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel)
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • korábbi óratartás mechatronikai mérnök BSc szakon
 • • Neptun tanulmányi rendszer és MS Office ismeretek
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz
 • • iskolai végzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • • külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 25.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4. Műszaki Kar Prof. Dr. Szűcs Edit dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4803/2020 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Debreceni Egyetem honlapja - 2020. március 10.
 • • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2020. március 10.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 10.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása