állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály

Közterületi és útügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Közterületi és útügyi ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, IV. ker., István út 14.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Újpest közigazgatási területén előforduló összes, hatáskörébe utalt, jogszabályban meghatározott közterületi és útügyi ügy intézése, a munkaköri leírásban szereplő alábbi feladatok ellátása: - Nyomvonalas létesítmények (távközlési kábel, ELMŰ kábel, távhő, kábel TV, víz, csatorna stb.) építése és átépítése során közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás adása; - Ezzel kapcsolatos munkakezdési engedélyek kiadása; - Útburkolat helyreállítások esetében hatósági intézkedés kezdeményezése; - Gépkocsi behajtók engedélyezése; - Lakossági panaszbejelentések kivizsgálása; - Vállalati beruházásoknál az Építésigazgatási Iroda munkájában való közreműködés; - Járdaépítések engedélyezése, útépítési engedélyezéssel kapcsolatos útkezelői hozzájárulások megadása; - Közterületi létesítmények szakhatósági egyeztetése; - Közvilágítási hálózat terveire jegyzői jóváhagyás kiadása; - Közlekedésfejlesztési feladatokban való részvétel; - Tömegközlekedési feladatok végrehajtása; - Forgalomtechnikai feladatok végrehajtása; - Közműépítési beruházások végrehajtása; - Kapcsolattartás idegen beruházókkal; - Kommunális feladatok végrehajtásában való részvétel; - Közreműködik a közterület használati engedélyek tulajdonosi oldalról történő elbírálásában; - Közlekedési szempontból véleményezi a rendezési terveket, együttműködve a főépítésszel; - Koordinálja és felügyeli a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó közterületen jelentkező feladatok végrehajtását; - Jelentősebb beruházások bonyolítóival való kapcsolattartás; - Szakhatósági feladatok a társhatóságoknál jelentkező ügyek ellátásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem (elsősorban közlekedésmérnök, építő, környezetmérnök) illetve a 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet szerint előírt végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Előnyt jelent
 • útépítésben szerzett kivitelezői tapasztalat
 • számítástechnikai gyakorlati, felhasználói ismeretek, ETDR ügyintézésben való gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett legalább 3 év tapasztalat
 • helyismeret
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 4/2020/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A jelentkezés benyújtásának módja
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása