állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Széchenyi István Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
Automatizálási Tanszék
ADJUNKTUS
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • ADJUNKTUS
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Heti munkaidejéből két oktatási félév átlagában 12 órát tanítási tevékenységre fordít; részvétel a diplomatervek, szakdolgozatok konzultációs feladataiban; részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK témák kijelölése és a hallgatók ez irányú munkájának irányítása; részvétel a tudományos munkában; folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése; tudományos eredményeiről rendszeresen jelentessen meg publikációkat; aktív részvétel a tudományos, szakmai közéletben. Kutatási tématerülete az elektrodinamikai problémák megoldása. Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében. Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) villamosmérnök végzettség,
 • • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • • tudományos fokozat
 • • publikációs tevékenység
 • • aktív részvétel a tudományos közéletben
 • • legalább egy idegen nyelven a szakirodalom kutatáshoz megfelelő nyelvismeret
 • • legalább négy éves oktatási (legalább óraadói) vagy szakmai gyakorlat
 • • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • • elektrodinamikai feladatok végeselem-alapú megoldásában és LabVIEW fejlesztőkörnyezetben való jártasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű)
 • • részletes szakmai önéletrajz
 • • motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását)
 • • pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato[kukac]sze.hu e-mail címről kell kérni)
 • • tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában)
 • • szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata
 • • a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato[kukac]sze.hu e-mail címről kell kérni)
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • • az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ADJUNKTUS.
 • és
 • • Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • egyetemi honlap 2020.03.20-2020.04.20
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 20.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása