állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Pest Megyei Kirendeltség Fejlesztési Osztály
Műszaki referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki referens
Részletek
 • A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 7.
 • Ellátandó feladatok:
 • • a Kirendeltség által fenntartott intézmények felújítási, karbantartási munkáival összefüggő műszaki tevékenység előkészítése, szervezése, koordinálása, • a beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megkérése, az engedélyekhez szükséges dokumentáció összeállítása, • folyamatos egyeztetés az intézmények műszaki állapotáról, felújításokról, beszerzésekről, • közreműködés a beruházási felújítási tárgyú döntések előkészítésében, a helyszíni beruházások ellenőrzése, • közreműködés a tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőrök munkájában, • a vállalkozási/megbízási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesítésének figyelemmel kísérése.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Műszaki feladatok
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • magyar állampolgárság,
 • • cselekvőképesség,
 • • büntetlen előélet,
 • • felsőfokú, műszaki végzettség,
 • • műszaki területen szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai gyakorlat,
 • • felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások) használat,
 • • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása legkésőbb az álláshely betöltéséig.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • közigazgatási alap vagy szakvizsga
 • Elvárt kompetenciák:
 • • önálló munkavégzési képesség,,
 • • minőségi és hatékony munkavégzés,,
 • • megbízhatóság,,
 • • precizitás, pontosság,,
 • • rendszerszemlélet,,
 • • logikus, elemző gondolkodás,
 • • jó kommunikációs és együttműködési képesség,,
 • • konfliktuskezelés,,
 • • határozottság.,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet tartalma alapján,
 • • motivációs levél,
 • • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával,
 • • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 18.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vanya Tímea Edit nyújt, a +36-20-403-8292 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Humánpolitikai Osztály részére a humanpolitika@szgyf.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek megfelelt pályázókat hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.szgyf.gov.hu - 2020. szeptember 14.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 18.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása