állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pécsi Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Matematikai és Informatikai Intézet
Adjunktus
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézetében részvétel a matematika, vagy informatika tárgyak oktatásában, és az intézet profiljához kapcsolódó tudományos kutatási tevékenységben.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, MSc vagy azzal egyenértékű végzettség matematika vagy informatika vagy műszaki tudományok területén,
 • • PhD fokozat
 • • Nyelvvizsgával igazolt, legalább középfokú angol nyelvtudás
 • • idegen nyelven is képes oktatásra
 • • megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is
 • • rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat
 • • önállóan képes alkotó tevékenység végzésére
 • • legalább 3 év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó, vagy 3 év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenységet végzett
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Szakmai önéletrajz, publikációs lista, motivációs levél, végzettséget és tudományos fokozatot igazoló okmányok másolata
 • • nyilatkozat, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, valamint 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó nem PTE alkalmazott (kinevezéskor benyújtandó).
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 21.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • a PTE szabályzatai szerint
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • PTE honlap - 2021. január 22.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 22.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása