állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Városépítészeti Iroda
Településképi ügyintéző
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1082 , Baross utca 63-67.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 1. számú melléklet 32. pont Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • • a településképi bejelentési eljárásokban az ügyfelek tájékoztatása • a döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása (helyszíni szemle, egyéb adminisztráció) • a pályázó gyakorlati tapasztalatainak átültetése/hasznosítása az Iroda tevékenységi körébe tartozó valamennyi ügyben Eseti feladatok: • a helyi jogalkotás előkészítésében való részvétel (építési szabályzat, településképi rendelet) • az Iroda feladatai közé tartozó ügyek közérthető lakossági tájékoztatóinak összeállítása (illetve az ebben való részvétel) digitális formában való közzétételre • terek tervezésében/terveztetésében való részvétel • a Városépítészeti Iroda tevékenységi körébe tartozó egyéb feladatok eseti, helyettesítéssel való ellátása
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, vagy egyetem Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, település mérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség.,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • informatikai ismeretek
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • településképi eljárások lefolytatásában szerzett hatósági gyakorlat
 • • építésügyi hatósági gyakorlat
 • • közigazgatási alapvizsga
 • • közigazgatási szakvizsga
 • • Cad program ismerete
 • • térinformatikai szoftver ismerete
 • Elvárt kompetenciák:
 • • önálló, minőségi és hatékony munkavégzés,
 • • empátia az ügyfelek felé,
 • • jó elemző és problémamegoldó képesség,
 • • precizitás,
 • • csapatszellem,
 • • kreativitás,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény
 • • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, az esetleges közigazgatási tapasztalat hitelt érdemlő igazolása
 • • motivációs levél,
 • • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 8.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Ferenc főépítész nyújt, a 06 1 459-2279 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/11-10/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Településképi ügyintéző.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 11.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A hivatal vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 55.000 Ft. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 265.000 Ft.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 18.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása