állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1122 , Városmajor utca 68.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Szív- és érrendszeri betegségek területén zajló experimentális és klinikai kutatómunkában történő részvétel az alábbi fő témakörökben: ischaemiás szívbetegség, szívelégtelenség, szívtranszplantáció, sportszív. A munkakörben az általános kutatólaboratóriumi feladatokon túl (kutatási és működési adminisztráció, megrendelések lebonyolítása) részt kell venni az in vitro biokémiai (ELISA, fotometriás mérések), szövettani (immunhisztokémia)és molekuláris biológiai (Western blot, qRTPCR) kísérletekben, a biobank működtetésében, valamint humán klinikai vizsgálatokban.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, mesterfokozat, szakképzettség (pl. biológus, biomérnök),
 • • Legalább középfokú angol nyelvtudás
 • • Biztos számítógép-kezelés, irodai szoftverek (Excel, Word, PowerPoint) felhasználói szintű használata
 • • Doktori képzés megkezdése
 • • Publikációs és szcientometriai adatbázisok felhasználói szintű használata
 • • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Tudományos kutatási és laboratóriumi tapasztalat
 • • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Pontos, felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • • Terhelhetőség, jó kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség,
 • • Csapatmunkára nyitott, együttműködő személyiség,
 • • Monotóniatűrés,
 • • Rendszerszintű gondolkodás,
 • • Feladatok átlátása,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Szakmai önéletrajz
 • • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 17.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 31.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2021. szeptember 18.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A jogviszony fajtája 2021. augusztus 1-től munkajogviszony. A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 33681/GFIVGÜI/2021. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 18.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása