állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Kormányhivatala
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi és építésfelügyeleti szakügyintézői feladatok
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1012 Budapest, Logodi u. 38-40.
 • Budapest, 1051 Budapest, Sas u. 19.
 • Budapest, 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 53-55.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Budapest Főváros Kormányhivatala feladat- és hatáskörébe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti feladatok ellátása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás stb.). A bankszámla használathoz költségtérítés biztosított. A cafetéria juttatás éves összege 2021-ben bruttó 200 000 Ft, melyre a hatályos jogszabályok az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű település-mérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy,
 • • alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • építésigazgatási ügyintézés területén szerzett tapasztalat / szakmai tapasztalat
 • • építésügyi vizsga
 • • közigazgatási szakvizsga
 • • "B" kategóriás jogosítvány
 • Elvárt kompetenciák:
 • • pontosság,
 • • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntés- és önálló munkavégzési képesség, ,
 • • együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség ,
 • • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx
 • • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 • • Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul: https://www.kormanyhivatal.hu/download/9/cf/76000/Adatkezel%C3%A9si t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20210112.docx
 • • Nem kötelező pályázati feltétel: hozzájáruló nyilatkozat, amennyiben a pályázó nem kerül kiválasztásra, úgy a BFKH Humánpolitikai Főosztálya az önéletrajzát annak benyújtásától számított 3 hónapon keresztül tárolhatja és a számára alkalmas más munkakör javasolhat.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Humánpolitikai Főosztály részére a allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Jelentkezéskor az e-mail tárgyaként szíveskedjen feltüntetni: „építésügy álláshirdetés”. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pályázata abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt az általunk kért formában továbbítja részünkre. Továbbá tájékoztatom, hogy az adatkezelési nyilatkozat benyújtási határideje megegyezik a pályázat benyújtásának határidejével, így az adatkezelési nyilatkozat hiányában pályázatát érvénytelennek minősítjük. Kérjük, hogy nyilatkozatát kézjegyével ellátva, a linken található forma szerkesztése nélkül, scannelt formában szíveskedjen megküldeni részünkre. A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) hatálya alatt, kormányzati szolgálati jogviszonyban történik. A kinevezés feltétele a Kit. 82. § szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. A feladat ellátása vagyonnyilatkozat-tételhez kötött. A kormányzati szolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 19.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása