állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Műszaki vezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Részletek
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Gyöngyösi Szakaszmérnökség irányítása, koordinálása szakaszmérnökként, amely munkakör az alábbi feladatokat, illetve azok koordinálását, ellenőrzését foglalja magában: • gyakorolja a szervezeti egység munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogköröket gondoskodik a szervezeti egység állományába tartozó létszám, gép, anyag és eszközök gazdaságos felhasználásáról; • részt vesz a távlati és éves tervek kidolgozásában, biztosítja a feladattervben meghatározott feladatok végrehajtását, az irányítása alá tartozó dolgozók munkájának és az egység más egységgel való összehangolt együttműködését; • gondoskodik a szervezeti egységhez tartozó ügyiratok határidőben történő elintézéséről, • irányítja és megszervezi a vizek, vízilétesítmények üzemeltetési és karbantartási feladatait; • irányítja, szervezi és ellenőrzi a működési területén hatáskörébe utalt védekezési munkálatok végrehajtását; • műszakilag ellenőrzi a beruházási és fenntartási (felújítási) munkákat, gondoskodik a szakmai elvárások, előírások összhangjának megteremtéséről; • irányítja a gát- és csatornaőri szolgálatot; • közreműködik a szakágazati osztályok feladatainak ellátásában; • szakmai segítséget ad a működési terület helyi vízkár-elhárítási tevékenységekhez; • aktívan közreműködik a pályázatokkal kapcsolatos előkészítési - tervezési és megvalósítási feladatok teljesítésében; • működési területén kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, a vízgazdálkodási társulatokkal, a vízgazdálkodás és vízi-környezetvédelem vonatkozásában a társadalmi kezdeményezésekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
 • Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 • Határozatlan, 40 óra, Kötetlen, Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Gyöngyös
 • Álláshirdető szervezet bemutatása: A belügyminiszter irányítása alatt álló vízügyi igazgatási szerv, működési területe B-A-Z , Heves teljes területe mellett Sz-Sz-B, J-N-Sz és Nógrád vármegye egy részére terjed ki, központja Miskolcon van. Az Igazgatóság ellátja működési területén az ár- és belvízvédelmi, vízkárelhárítási, vízminőségi kárelhárítási feladatokat, valamint végzi a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését, állami tulajdonú vízfolyások szabályozását, mederfenntartását.
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Bérezés a Vgtv. (1995. évi LVII. tv), valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm.rend. szerint. A munkáltató az álláspályázatot benyújtók személyes adatait a vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli. További részletek a pályázattal, munkáltatóval kapcsolatban a http://www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp oldalon érhetők el.
 • Feltételek, előnyök
 • Pályázati feltételek
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános műszaki (mérnöki) képzés, m.n.s., felsőfokú szakirányú végzettség (pl.: építőmérnöki, okleveles vízépítő mérnöki, okleveles építőmérnöki, vízügyi szakmérnök)
 • Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • kiváló kommunikációs- és szervezőkészség,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret.
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök:
 • a felsorolt feladatokban szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat,
 • önálló munkára való készség, felelősségtudat,
 • problémaérzékenység,
 • határozott fellépés, hatékony menedzselési képesség.
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • motivációs levél
 • önéletrajz
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.20. 00:00
 • A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.13. 00:00
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.emvizig.hu
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.15.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.20.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása