állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpont

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

Levegőtisztaság-védelmi vizsgáló mérnök

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Részletek
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpont szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok ellátása. Nyomon követi az országos mérőhálózatban lévő konténerek műszerellátottságát, működteti a levegőminőség vizsgálatára alkalmas műszereket, azok kalibrálását. Kapcsolatot tart a mérőeszközök szakszervizeivel. Kezdeményezi és végrehajtja a laboratóriumok között összehasonlító méréseken való részvételt. Elkészíti a Környezetvédelmi Mérőközpont minőségirányítási dokumentációjában leírtak szerint a vizsgálataihoz kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyveket. Mérőközpont minőségirányítási rendszerének megfelelően elvégzi a tevékenységek dokumentálását és a vizsgálati eredmények feltöltését a központi adatbázisokba.
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Szakigazgatási
 • Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 • Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Győr
 • Álláshirdető szervezet bemutatása: www.kormanyhivatal.hu
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázattal kapcsolatos további információ: Pócza János felelős szakmai ellenőr, tel: 06-96/896-170. Benyújtás módja: humanpolitika@gyor.gov.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az elektronikus levél tárgyában a "levegőtisztaság-védelmi vizsgáló mérnök" megjelölést feltüntetni.
 • Feltételek, előnyök
 • Pályázati feltételek
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Ismeretlen képzési terület, felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Az ellátandó feladattal érintett álláshely a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1)-(1a) bekezdés hatálya alá tartozik. Nyilatkozat arról, hogy - nyertes pályázat esetén – a megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához hozzájárul.
 • Járművezetői engedély kategória: B
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök:
 • Környezetmérnök, üzemmérnök végzettség.
 • Imissziós levegőtisztaság-védelmi mérésekben szerzett gyakorlat.
 • Angol szakmai nyelvismeret.
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.17. 00:00
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.08. 00:00
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.09.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.20.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása