állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s

A Gödi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya

Beruházó építőmérnök munkatársat

keres
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege
 • teljes munkaidős kinevezés, hat hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye
 • 2131 Göd, Pesti út 81.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Vonalas létesítményekkel kapcsolatos építőmérnöki feladatok. Magasépítési műszaki fejlesztési, kivitelezési és üzemeltetési feladatok. Műszaki ellenőrzési feladatok.
Az ellátandó feladatok
 • vonalas létesítményekkel kapcsolatos építőmérnöki feladatok;
 • magasépítési és mélyépítési beruházások előkészítése, teljes körű lebonyolítása;
 • kivitelezések műszaki ellenőrzése, e-napló vezetés, ÉTDR használata;
 • műszaki közreműködés beruházásokban;
 • Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése;
 • útépítési, forgalomtechnikai és pályázati vázlattervek készítése;
 • közútkezelői kérelmek elbírálása, hozzájárulások előkészítése;
 • csapadékvíz-kezelői ügyintézés;
 • részvétel az éves költségvetés előkészítésében;
 • részvétel a közbeszerzéseket megalapozó műszaki dokumentációk összeállításában;
 • pályázatok műszaki dokumentációjának előkészítése;
 • kapcsolattartás a közmű-üzemeltetőkkel a területét érintő kérdésekben;
 • közvetlen felettese útmutatásával előterjesztések készítése képviselő-testületi, bizottsági ülésekre a területéhez tartozó ügyekben;
 • közvetlen felettese ez irányú kérése alapján részvétel a bizottsági és/vagy képviselő-testületi ülésen.
Pályázati feltételek
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • min 5 év műszaki területen szerzett gyakorlat,
 • felsőoktatásban szerzett építőmérnök (Bsc/Msc) szakképzettség
 • jó kommunikációs, tárgyalástechnikai és problémamegoldó-képesség, szervezőkészség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • hozzájárulás a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához
 • B kategóriás jogosítvány megléte.
Szükséges kompetenciák
 • Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság, csapatmunka. Eredményorientált és precíz munkavégzés.
Előnyt jelent
 • műszaki ellenőri (MEÉ – Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése, vagy ME-KÉ – Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése, vagy ME-M – Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése, vagy ME-VZ – Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése) jogosultság megléte,
 • építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett 5 évet meghaladó tapasztalat.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal;
 • szakirányú végzettséget vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérés feladóvevényének másolata;
 • a jelentkező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a kiválasztási eljárással kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
 • motivációs levél.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • A jelentkezés történhez elektronikus úton a hr@god.hu címre, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.).
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A munkakörrel kapcsolatosan további információt Almási Gáborné Márk Eszter megbízott osztályvezető nyújt, a (06 70) 503-0595-ös telefonszámon.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása