állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Állami Főépítész Iroda

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

Terület- és településrendezési feladatok

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Részletek
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt feladatok ellátása.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja: kormányhivatali
 • FEOR besorolás: 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
 • Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 • Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Szolnok
 • Álláshirdető szervezet bemutatása: A beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor hat hónap próbaidő kerül kikötésre. Minden pályázó a döntésről írásos tájékoztatást kap. Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati anyag visszaküldésre kerül. Pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt: Dusa Zsuzsanna főosztályvezető / állami főépítész az 56/523-902-es telefonszámon. A munkavégzés helye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 6-8.
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.), és a JNSZVKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak. A pályázat benyújtható zárt borítékban az alábbiak feltüntetésével: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. Pályázat: „terület- és településrendezési feladatok”.
 • Feltételek, előnyök
 • Pályázati feltételek
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Építészet és építőipar, tovább nem bontható, okleveles építészmérnöki,városgazdasági üzemmérnöki(vagy egyenértékű településmérnöki), ill. ezekkel egyenértékű szakképezettség
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, tájépítészmérnök, jogász végzettség
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • összeférhetetlenség a Kit. 95. §-a alapján
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök:
 • felhasználói szintű MS Office ismeret (Word, Exel)
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.07. 00:00
 • A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja, a pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.15. 00:00
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/jasz-nagykun-szolnok
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.10.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása